Aktie-Ansvar logotype

VÄLKOMMEN TILL AKTIE-ANSVAR

 • Det bästa med att jobba på Aktie-Ansvar är variationen av arbetsuppgifter. Från kontakten med kunder till fondvärdering till bokföring osv. Sen gillar jag att VD, förvaltare, marknad och admin sitter nära varandra och har en bra kommunikation och dialog.

  Pär Gustavsson

  Team Leader Administration

 • När jag ska investera analyserar jag och värderar emittenten och obligationerna ur flera synvinklar där även ESG/hållbarhet ingår. Vi har vissa riktlinjer att förhålla oss till, till exempel att inte investera i företag som verkar inom alkohol, tobak, vapen, spel och pornografi. Aktie-Ansvar har därtill skrivit på UNPRI, vilket innebär att vi ska ta hänsyn till ESG-faktorer i alla våra investeringar på bolagsnivå.

  Maria Ljungqvist

  Förvaltare

Våra fonder

 • Aktie-Ansvar <br>Sverige

  Aktie-Ansvar Sverige är en Sverigefond som har en tydlig hållbar och etisk profil där ansvarsfulla investeringar är en central del i investeringsprocessen. Fonden investerar i stabila värdebolag men även tillväxtbolag givet att värderingen är rimlig. Fonden har en koncentrerad portfölj på ca 30 innehav.

 • Aktie-Ansvar <br>Europa

  Aktie-Ansvar Europa har en tydlig hållbar och etisk profil och investerar i europeiska kvalitetsbolag. Ansvarsfulla investeringar är en central del i investeringsprocessen. Fondens investeringsunivers innehåller över 3 000 bolag som genom en urvalsprocess och investeringsanalys mynnar ut i ca 30 innehav

 • Aktie-Ansvar <br>Avkastningsfond

  Aktie-Ansvar Avkastningsfond är en likviditetsfond med en tydlig hållbar och etisk profil där ett ESG-perspektiv i obligationsvalen är centralt. Fonden erbjuder en högre avkastning än ett bankkonto till ett begränsat risktagande och söker bästa möjliga avkastning.

 • Aktie-Ansvar <br>Räntestrategi

  Aktie-Ansvar Räntestrategi är en dynamisk räntefond med en tydlig hållbar och etisk profil där ett ESG-perspektiv i obligationsvalen är centralt. Fonden kan kan anpassa strategi över tid och investera i hög och låg kreditrisk med långa eller korta löptider i Norden och globalt.

 • Aktie-Ansvar <br>Saxxum Aktiv

  Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv är en global allokeringsfond som ska kunna utgöra basen i portföljen för nästan alla typer av långsiktiga sparare. Utgångspunkten för Saxxum är en allvädersportfölj, det vill säga en portfölj vars tillgångar stiger på lång sikt, men oftast inte stiger eller faller samtidigt.

 • Aktie-Ansvar <br>Total

  Aktie-Ansvar Total investerar i hela Aktie-Ansvars fondutbud och allokering, dvs fondens aktie- och ränteexponeringen sker efter rådande marknadsuppfattning som beslutas av Christer Tallbom, chefsekonom hos Garantum.

Stockholm - Biblioteksgatan

Lär dig mer om våra fonder

Jobbar du redan på Aktie-Ansvar?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@aktieansvar.se