VÄLKOMMEN TILL AKTIE-ANSVAR

 • Det bästa med att jobba på Aktie-Ansvar är variationen av arbetsuppgifter. Från kontakten med kunder till fondvärdering till bokföring osv. Sen gillar jag att VD, förvaltare, marknad och admin sitter nära varandra och har en bra kommunikation och dialog.

  Pär Gustavsson

  Team Leader Administration

 • När jag ska investera analyserar jag och värderar emittenten och obligationerna ur flera synvinklar där även ESG/hållbarhet ingår. Vi har vissa riktlinjer att förhålla oss till, till exempel att inte investera i företag som verkar inom alkohol, tobak, vapen, spel och pornografi. Aktie-Ansvar har därtill skrivit på UNPRI, vilket innebär att vi ska ta hänsyn till ESG-faktorer i alla våra investeringar på bolagsnivå.

  Maria Ljungqvist

  Förvaltare

Våra fonder

 • Aktie-Ansvar <br>Sverige

 • Aktie-Ansvar <br>Europa

 • Aktie-Ansvar <br>Avkastningsfond

 • Aktie-Ansvar <br>Räntestrategi

 • Aktie-Ansvar <br>Saxxum Aktiv

 • Aktie-Ansvar <br>Total

Stockholm - Biblioteksgatan

Lär dig mer om våra fonder

Jobbar du redan på Aktie-Ansvar?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@aktieansvar.se