VÄLKOMMEN TILL AKTIE-ANSVAR

Scroll to content
Läs vår tidning INVSTR!

​En lång tradition av att tänka otraditionellt​

 

Aktie-Ansvar grundades redan år 1965 och är ett av Sveriges äldsta fondbolag.  Vi finns till för den som tror på aktiv förvaltning där resultatet räknas. Ända sedan start har vi satt stort värde i etiska placeringar – långt innan det blev trendigt.

Vi tänker fortsätta med traditionen att ligga i framkant och vara aktiva förvaltare.

Connecta med oss

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Det bästa med att jobba på Aktie-Ansvar är variationen av arbetsuppgifter. Från kontakten med kunder till fondvärdering till bokföring osv. Sen gillar jag att VD, förvaltare, marknad och admin sitter nära varandra och har en bra kommunikation och dialog.

Pär Gustavsson Team Leader Administration

När jag ska investera analyserar jag och värderar emittenten och obligationerna ur flera synvinklar där även ESG/hållbarhet ingår. Vi har vissa riktlinjer att förhålla oss till, till exempel att inte investera i företag som verkar inom alkohol, tobak, vapen, spel och pornografi. Aktie-Ansvar har därtill skrivit på UNPRI, vilket innebär att vi ska ta hänsyn till ESG-faktorer i alla våra investeringar på bolagsnivå.

Maria Ljungqvist Förvaltare

Våra fonder

Aktie-Ansvar Sverige
En aktivt förvaltad aktiefond på Stockholmsbörsen med värdeorienterad inriktning som främst grundar sig på fundamental analys. Det vill säga med hänsyn till bolags resultat och balansräkning.
Saxxum Aktiv
Prisad som årets mixfond av Morningstar 2019! Fonden har en bred global allokering mot flera olika tillgångsslag utöver aktier och räntor, exempelvis mot guld. Detta jämfört med majoriteten av marknadens fonder som endast allokerar mellan de klassiska tillgångsslagen.
Aktie-Ansvar Kvanthedge
En kvantitativ modellbaserad hedgefond där samtliga investeringsbeslut tas av machine learning algoritmer. Fonden har möjlighet att skapa avkastning i såväl uppåt- som nedåtgående marknader.
Graalstrategierna
Graal, Graal Offensiv och Graal Aktiehedge har alla tre möjligheten att vara negativt exponerad mot börsen. Lågt risktagande och absolut avkastning oavsett hur marknaden rör sig är fokus i förvaltningen.
Aktie-Ansvar Europa
Placerar med en värdeorienterad inriktning främst i branschledande och välrenommerade företag noterade på de större europeiska börserna. Håll utkik efter Europa 2.0 med en (ännu mer) hållbar strategi!
Avkastningsfonden
En dagligt handlad kort räntefond med lägsta möjliga risk. Förvaltas genom investeringar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor.

Stockholm - Biblioteksgatan

Biblioteksgatan 1
111 46 Stockholm Vägbeskrivning info@aktieansvar.se +46 8 588 811 00 Se sida

Lär dig mer om våra fonderJobbar du redan på Aktie-Ansvar?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@aktieansvar.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor